70 ชุด 70 ปี ดวงตราไปรษณียากรเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 9

70 ชุด 70 ปี ดวงตราไปรษณียากรเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 9

ไปรษณีย์ไทยได้จัดทำตราไปรษณียากรขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอด 7 ทศวรรษที่ผ่านมาของพระองค์มีจำนวนทั้งสิ้น 70 ชุด 349 แบบ จำนวนพิมพ์กว่า 2 พันล้านดวงโดยสามารถจำแนกกลุ่มการจัดทำได้ดังนี้
1. ตราไปรษณียากรพระบรมฉายาลักษณ์ 10 ชุดหรือการจัดทำแสตม์ทั่วไป (definitive stamp) ซึ่งโดยปกติจะจัดทำเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในพระมหากษัตริย์ของประเทศโดยจัดทำขึ้นชุดแรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อปี2490 ในชื่อชุดชุดพระบรมฉายาลักษณ์ร.9 ชุด 1 (สยาม)และหลังจากนั้นมีการจัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกจำนวน9 ชุดได้แก่ชุดปีพ.ศ2494 พ.ศ.2504 พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2531พ.ศ.2539จนถึงชุดสุดท้ายในปีพ.ศ. 2553 รวมทั้งสิ้น 10 ชุดชุดที่ 10 คือเมื่อปีพ.ศ 2553

2. ตราไปรษณียากรฉลองครบรอบพระชนมายุจำนวน 24 ชุดเป็นการจัดทำตราไปรษณียากรขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5ธันวาคม ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยเริ่มต้นจัดทำชุดแรกในวโรกาสที่ทรงสามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย เมื่อทรงพระชนมายุ 20พรรษา และจากนั้นมีการจัดทำทุก1 รอบ (12ปี) ในปีพ.ศ. 2506 พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2554 ซึ่งหลังจากชุดปี พ.ศ. 2554 ก็จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปีและชุดสุดท้ายคือ ชุดที่ระลึกวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อพระชนมายุ 88 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558

3.ตราไปรษณียากรพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ 13 ชุดตราไปรษณียากรที่ระลึกเพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยจัดทำขึ้นครั้งแรกในวโรกาสที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในปี พ.ศ. 2493 และจากนั้นเป็นการจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีในชื่อชุด ที่ระลึกรัชดาภิเษก และชุดครบรอบ 28ปี 50 ปี จนถึงชุดสุดท้ายครบรอบ60 ปีที่จัดทำขึ้นในปีพ.ศ. 2553

4. ตราไปรษณียากรพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพ 5 ชุดเป็นการจัดทำตราไปรษณียากรขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงทุ่มเทปฏิบัติด้วยพระอัจฉริยภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่คนไทยและประเทศไทยโดยชุดแรกที่จัดทำคือตราไปรษณียากรที่ระลึกโครงการที่ดำเนินการตามพระราชดำริเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและชุดอื่นๆได้แก่ ที่ระลึกพระราชอัจฉริยภาพด้านโทรคมนาคม ที่ระลึกการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ระลึกพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และชุดสุดท้ายชื่อชุด ที่ระลึกพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ที่จัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 และ 5. ตราไปรษณียากรราชาภิเษกสมรส 4 ชุด ตราไปรษณียากรที่ระลึกเพื่อร่วมบันทึกความประทับใจและร่วมเฉลิม

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพประกอบจาก:http://www.matichon.co.th/