สองมือหนึ่งใจ หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียว “อาจารย์สันติ พิเชฐชัยกุล”

ครั้งหนึ่งเราเกิดในแผ่นดินไทย ทุกคนต่างมีจิตใจทำดีเพื่อ “พ่อของเรา” ในครั้งหนึ่งของชีวิตที่ได้เกิดมา ในวันนี้ทุกคนต่างแสดงความรักเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่นเดียวกับ “อาจารย์สันติ พิเชฐชัยกุล” ประติมากรมากฝีมือที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงในระดับโลก ที่ทุกครั้งเวลาปั้น อาจารย์สันติจะรวมจิตใจที่แน่วแน่ เพื่อหล่อหลอมเข้าสู่สองมือ สู่ผลงานประติมากรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่และอีกมากมาย

ผลงานประติมากรรมของอาจารย์สันติ มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพของจิตวิญญาณ ทำให้ผลงานการปั้นของอาจารย์เหมือนมีชีวิต ซึ่งผลงานประติมากรรมชิ้นสำคัญสำหรับความใฝ่ฝันในชีวิตของอาจารย์ คือ “การปั้นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งอาจารย์ได้ขอพระบรมราชานุญาตเข้าไปยังสำนักพระราชวัง สำหรับการดำเนินการปั้น อาจารย์ได้กล่าวว่า “เขาไม่ได้หวังอะไร เพียงแค่แสดงความจงรักภักดี”

นอกจากนี้อาจารย์ยังมีผลงานประติมากรรมอีกมากมายทั้งในและต่างประเทศ จนได้รับการยอมรับในวงกว้างกว่า 20 ปีที่อาจารย์ได้สั่งสมประสบการณ์การปั้นมา ปัจจุบัน ในวันข้างหน้า อาจารย์สันติ พิเชฐชัยกุล จะต้องมีผลงานอันน่าทึ่งให้เราคนไทยได้ร่วมชื่นชมและภาคภูมิใจ ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะ

ที่มา www.facebook.com/suntiworldart  www.suntiworldartthai.com

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพประกอบจาก:http://www.lisaguru.com/